മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ ഫ്യുവല്‍ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റി

by Business | 28-02-2021 | 1942 views

അബുദാബി: യുഎഇ-യില്‍ മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധന വില ഫ്യുവല്‍ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗോള എണ്ണ വില അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഫെബ്രുവരി 1.91 ദിര്‍ഹമായിരുന്ന സൂപ്പര്‍ 98 പെട്രോളിന് മാര്‍ച്ചില്‍ 2.12 ദിര്‍ഹമായിരിക്കും വില ഉള്ളത്. സ്‍പെഷ്യല്‍ 95 പെട്രോളിന് 1.80 ദിര്‍ഹത്തില്‍ നിന്ന് 2.01 ദിര്‍ഹമായാണ് വില ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡീസല്‍ വില മാര്‍ച്ചില്‍ 2.15 ദിര്‍മായിരിക്കും. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇത് 2.01 ദിര്‍ഹമായിരുന്നു. അഞ്ച് ശതമാനം മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത നികൂതി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിലയാണിത്.

Lets socialize : Share via Whatsapp