ഒമാനില്‍ ഇന്ധനവില കൂടി

by Business | 02-10-2019 | 494 views

മസ്കത്ത്: ഒമാനില്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച്‌ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂടി. എം95 പെട്രോളിന് നേരത്തെ 211 ബൈസയായിരുന്നു ഒക്ടോബറില്‍ അത് 217 ബൈസയായി കൂട്ടി. നേരത്തെ 201 ബൈസയായിരുന്ന എം91 പെട്രോളിന് ഇനി 207 ബൈസയാണ് വില. ഡീസല്‍ വിലയിലും നാല് ബൈസയുടെ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാകും.

Lets socialize : Share via Whatsapp