യു.എ.ഇ - യില്‍ പെട്രോള്‍ വില കുറയും; ഡീസല്‍ വില കൂടും

by Business | 30-09-2019 | 436 views

യു.എ.ഇ-യില്‍ ഒക്ടോബറില്‍ പെട്രോള്‍ വില കുറയും. എന്നാല്‍, ഡീസല്‍ വില കൂടും. പെട്രോള്‍ വില ലിറ്ററിന് നാല് ഫില്‍സ് കുറയുമ്പോള്‍ ഡീസല്‍ വിലയില്‍ മൂന്ന് ഫില്‍സിന്‍റെ വര്‍ധനയുണ്ടാകും.

യു.എ.ഇ ഊര്‍ജമന്ത്രാലയമാണ് ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞമാസം ലിറ്ററിന് 2 ദിര്‍ഹം 28 ഫില്‍സ് വിലയുണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പര്‍ പെട്രോളിന്‍റെ വില 2 ദിര്‍ഹം 24 ഫില്‍സായി കുറയും. സ്പെഷ്യല്‍ പെട്രോളിന്‍റെ വില 2 ദിര്‍ഹം 16 ഫില്‍സില്‍ നിന്ന് 2 ദിര്‍ഹം 12 ഫില്‍സായി കുറയും. ലിറ്ററിന് 2 ദിര്‍ഹം 38 ഫില്‍സ് വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഡീസല്‍ വില ഒക്ടോബറില്‍ 2 ദിര്‍ഹം 41 ഫില്‍സായി വര്‍ധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡോയില്‍ വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് യു.എ.ഇ എല്ലാമാസവും ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ ഇന്ധന വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

Lets socialize : Share via Whatsapp