മക്ക നഗരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ പദ്ധതി

by General | 08-02-2019 | 637 views

മക്കയെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തില്‍ വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ലോകത്തെ മോടികൂടിയ പട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വിവിധ മേധാവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

മക്ക പട്ടണം മോടി കൂട്ടുന്ന വികസനപദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്ക മേയർ എൻജിനീയറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. ഇതിനായി മക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കീഴിലെ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും വിവിധ ബ്രാഞ്ച് മേധാവികളെയും ഉള്‍പെടുത്തി കമ്മിറ്റിയെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോടി കൂട്ടേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ കമ്മിറ്റി നിർണയിക്കും. മക്കയിലെ പാതയോരങ്ങളില്‍ ഉള്ള ചുവരുകളില്‍ കൊത്തു പണികളും ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വിവിധ അലങ്കാര സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്, പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാവുന്നതോടെ ലോകത്തെ മോടി കൂടിയ പട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടാനാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി ഓരോ മാസവും യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു.

Lets socialize : Share via Whatsapp